68ο Γυμνάσιο Αθηνών   Θύσσου και Αβίας  111 42

Google Street View