Σχολείο


68ο Γυμνάσιο Αθηνών

Θύσσου και Αβίας

Αθήνα 111 42

 

Τηλέφωνο:  210.22.23.572

Φαξ:  210.29.29.904

mail@68gym-athin.att.sch.gr


 

 Κανονισμός του Σχολείου

 
 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Οι μετεγγραφές από σχολείο σε σχολείο γίνονται μέχρι 31 Μαρτίου.

 

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 • Τα μαθήματα διαρκούν από τον Αγιασμό μέχρι 30 Μαΐου.

 • Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα αντί για τρία τρίμηνα. Το πρώτο τελειώνει 20 Ιανουαρίου και το δεύτερο 30 Μαΐου. Έλεγχοι δίνονται τον Φεβρουάριο.

 • Τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία είναι τα μόνα που εξετάζονται γραπτώς τον Ιούνιο.

 • Τον Ιούνιο οι εξετάσεις είναι δίωρες, εκτός από την Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, που είναι τρίωρη.

 • Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται κατά το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για όσους παραπεμφθούν, γίνονται στο σχολείο ενισχυτικά μαθήματα μέχρι 20 Ιουνίου, και τέλος επανεξετάζονται μέχρι 30 Ιουνίου.

 • Μετά και τις επαναληπτικές εξετάσεις, όσοι δεν προάγονται από τις Α’ και Β’ τάξεις, επαναλαμβάνουν την τάξη, ενώ οι μαθητές της Γ’ τάξης επανεξετάζονται αρχές Σεπτεμβρίου.

 • Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των δύο τετραμήνων με τις εξετάσεις του Ιουνίου (σε όσα γίνονται εξετάσεις).

 • Ο μαθητής προάγεται αν

1. έχει σε κάθε μάθημα Μέσον Όρο τουλάχιστον 10, ή

2. έχει γενικό Μέσον Όρο όλων των μαθημάτων τουλάχιστον 13.

 

 ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Η συμπεριφορά των μαθητών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο, συνιστά τη διαγωγή τους.

  Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιότατη», «κοσμία», «επίμεμπτη», ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την συνιστούν:

 1. Κοσμιότατη χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν συμπεριφέρεται όπως πρέπει.

 2. Κοσμία χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή όταν αποκλίνει από την πρέπουσα.

 3. Επίμεμπτη χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή όταν αποκλίνει από την πρέπουσα σε βαθμό ανεπίτρεπτο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 1. Η δικαιολόγηση των απουσιών για λόγους ασθένειας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Για απουσίες μέχρι 2 ημερών (και όχι περισσότερες από 10 ημέρες στο έτος), με αίτηση του κηδεμόνα.

  • Για απουσίες οσωνδήποτε ημερών με βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου που υποβάλλεται με αίτηση του κηδεμόνα.

  • Δικαιολόγηση απουσιών για μεμονωμένες ώρες, μετά από ξαφνική αδιαθεσία, γίνεται μόνο με βεβαίωση γιατρού.

 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον κηδεμόνα μέσα σε 10 ημέρες το πολύ, από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα δικαιολογητικά θεωρούνται εκπρόθεσμα.

 3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δε δεσμεύουν τον Σύλλογο Καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της απουσίας του μαθητή.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Φοίτηση επαρκής:

 • Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64.

 • Το σύνολο των απουσιών είναι μέχρι 114, από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες.

 • Το σύνολο των απουσιών είναι από 114 και μέχρι 164, από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες και ο μαθητής έχει στα μαθήματα Μέσο Όρο 15 και διαγωγή κοσμιότατη.

2.  Φοίτηση ελλιπής:

 • Το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από 114 και μέχρι 164 από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες και δεν έχει Μέσο Όρο 15 και διαγωγή κοσμιότατη.

 • Το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από 164 και μέχρι 214, από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες και ο μαθητής έχει στα μαθήματα Μέσο Όρο 15 και διαγωγή κοσμιότατη.

3.   Φοίτηση ανεπαρκής:

 • Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι πάνω από 64.

 • Το σύνολο των απουσιών δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών λόγου άλλου δόγματος/θρησκεύματος υποβάλλονται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικής χρονιάς. 

 

ΑΛΛΑΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αιτήσεις για αλλαγή Β' ξένης γλώσσας στην Α' τάξη υποβάλλονται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ

  Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από μόνιμη ή παροδική σωματική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (λεγασθένεια – δυσλεξία), θα πρέπει να διαγνώσκονται από το ΚΕΔΥ ή άλλο Δημόσιο Διαγνωστικό κέντρο. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά σύμφωνα με την πρόταση του Διαγνωστικού Κέντρου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και καθηγητών θα πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που θα ορίσουν οι καθηγητές και θα ανακοινωθούν στους κηδεμόνες (βλπ. Ώρες που δέχονται οι καθηγητές Λειτουργίας).

 2. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (σεισμός κλπ.), οι γονείς θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την αυλή του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο.

 

 

 Ωράριο Λειτουργίας

 
 

1η ώρα

08:15 - 09:00

 Διάλλειμα 5 λεπτών

 
 

2η ώρα

09:05 - 09:50

 Διάλλειμα 10 λεπτών

 
 

3η ώρα

10:00 - 10:45

 Διάλλειμα 10 λεπτών

 
 

4η ώρα

10:55 - 11:35

 Διάλλειμα 15 λεπτών

 
 

5η ώρα

11:50 - 12:30

 Διάλλειμα 10 λεπτών

 
 

6η ώρα

12:40 - 13:20

 Διάλλειμα 5 λεπτών

 
 

7η ώρα

13:25 - 14:00

 Λήξη

 

                        Ώρες που δέχονται οι καθηγητές 2016-17

 
 

Εκτός από τις παρακάτω ημέρες και ώρες οι καθηγητές δέχονται τους γονείς

τη  1η Πέμπτη  κάθε μήνα.

 
 

Τελευταία ενημέρωση 24/10/2016

 
 
Επώνυμο Όνομα

Υπεύθυνος/η

Τμήματος

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ            
ΣΟΥΒΛΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            
ΚΑΤΣΑΡΗ  ΕΛΠΙΝΙΚΗ            
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ          
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ ΒΕΙΡΗΝΗ          
ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ          
ΛΕΚΚΑ ΣΤΕΛΛΑ Β1, Β5        
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ          
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          
ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β4        
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ4        
ΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α3        
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ3        
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α2        
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α1        
ΛΕΦΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ          
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β2        
ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ          
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ          
ΠΡΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ2        
ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Β3        
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ        
ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α5        
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ1        
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ Α4        
ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ5        
ΥΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          
ΔΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          
ΜΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          
 

 Υποδομές

 
 

Το Σχολείο μας διαθέτει:

 • 15 Αίθουσες διδασκαλίας

 • Αίθουσα Εκδηλώσεων

 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Αίθουσα Τεχνολογίας

 • 5 Αίθουσες εξοπλισμένες με Διαδραστικούς Πίνακες, βιντεοπροβολέα

 • Εργαστήριο Πληροφορικής 13 θέσεων εργασίας

 • Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας

 • Κυλικείο