Πρόγραμμα Μαθημάτων 68ου Γυμνασίου Αθηνών

Ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ

Ελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία

1

2

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία*

Γλωσσική Διδασκαλία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3

2

2

2

2

2

3

4

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

2

2

2

Σπουδές του Ανθρώπου

 και της Κοινωνίας

5

Ιστορία*

 

2

2

2

6

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

 

-

-

3

7 Θρησκευτικά   2 2 2

Ξένες Γλώσσες

8

Αγγλικά

 

2

2

2

9

Γαλλικά ή Γερμανικά

 

2

2

2

Μαθηματικά

10

Μαθηματικά*

 

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

11

Φυσική*

 

1

2

2

12

Χημεία

 

-

1

1

13

Γεωγραφία

 

1

2

-

14

Βιολογία

 

1

1

1

Αθλητική Ζωή

15

Φυσική Αγωγή

 

2

2

2

Πολιτισμός και

 Δραστηριότητες

16

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

 

1

1

1

17

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

 

1

1

1

Οικιακή Οικονομία

18

Οικιακή Οικονομία

 

1

-

-

Τεχνολογία και

Πληροφορική

19

Πληροφορική

 

2

1

1

20

Τεχνολογία

 

1

1

1

 

21

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

1

1

1

   

Σύνολο ωρών ανά τάξη

 

33

33

34

 
 

Τα μαθήματα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) εξετάζονται τον Ιούνιο γραπτώς