Πρόγραμμα Μαθημάτων 68ου Γυμνασίου Αθηνών

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το έτος 2017-18

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ

Ελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία

1

2

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3

2

2

2

2

2

3

4

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

2

2

2

Σπουδές του Ανθρώπου

 και της Κοινωνίας

5

Ιστορία

 

2

2

2

6

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

 

-

-

2

7 Θρησκευτικά   2 2 2

Ξένες Γλώσσες

8

Αγγλικά

 

2

2

2

9

Γαλλικά ή Γερμανικά

 

2

2

2

Μαθηματικά

10

Μαθηματικά

 

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

11

Φυσική

 

1

2

2

12

Χημεία

 

-

1

1

13

Γεωγραφία

 

1

2

-

14

Βιολογία

 

1

1

1

Αθλητική Ζωή

15

Φυσική Αγωγή

 

2

2

2

Πολιτισμός και

 Δραστηριότητες

16

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

 

1

1

1

17

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

 

1

1

1

Οικιακή Οικονομία

18

Οικιακή Οικονομία

 

2

-

-

Τεχνολογία και

Πληροφορική

19

Πληροφορική

 

1

1

1

20

Τεχνολογία

 

1

1

1

   

Σύνολο ωρών ανά τάξη

 

32

32

32